Kdo jsou Čamakokové

Indiáni kmene Čamakoko (Chamacoco, Ishir) byli v minulosti typickým nomádským kmenem etnografické oblasti Gran Chaca, jazykově jsou určeni rodinou Zamuko. 

V době před sto lety byli považováni za velmi nebezpečnou komunitu, zejména klan zvaný Chamacoco bravo neboli Tumrahá, který např. v roce 1901 zavraždil italského badatele, malíře a fotografa Guida Boggianiho. Frič byl jedním z mála bělochů, kterým se podařilo navázat s nimi přátelský kontakt, porozumět jejich jazyku včetně dialektů, zaznamenat jejich autentickou mytologii a popsat každodenní život a tradice včetně šamanské praxe. Během 20. století důsledkem civilizačních tlaků počet příslušníků kmene dramaticky klesal, stejně jako počty jiných původních obyvatel Paraguaye.

V současné době kmen Čamakoko sídlí ve své tradiční a obtížně přístupné oblasti na horním toku řeky Paraguay, která je velmi nehostinnou bažinatou oblastí s úmornými vedry a totálním nedostatkem vody v letním období. Na 2 000 etnických příslušníků žije v pěti osadách ve státem garantovaném území. Největší se jmenuje Puerto Esperanza. Má asi 700 obyvatel a území o délce cca 30 km a šířce cca 6 km podél řeky. Část obyvatel v produktivním věku se věnuje rybaření, chovu hovězího dobytka, drobnému domácímu zemědělství nebo výrobě artesanií. Muži se snaží získat práci (jako pomocné síly v zemědělství či ve stavebnictví apod.) na blízkých farmách, ženy si přivydělávají jako pradleny, služky, chůvy. O práci je v kraji nouze, lidé proto stále častěji odcházejí do hlavního města Asunciónu. Oblast je ideálním polem působnosti různých náboženských sekt, od křesťanských po korejské moonovce.


foto A. V. Frič, 1905
foto A. V. Frič, 1905