Absolventi vysokých a vyšších odborných škol

Escuela Latinoamericana de Medicina, Kuba, obor: všeobecné lékařství, absolvoval 2022

Absolventi zemědělského učiliště 

V letech 2008–2012 na naše náklady vystudovalo 16 chlapců a dívek z Puerto Esperanzy různé zemědělské obory na zemědělské škole v Cerritu u Asunciónu a v Belénu u Concepciónu. Učiliště provozovala soukromá nadace Fundación Paraguya. Šlo o internátní školní farmu určenou nejchudším mladým z paraguayského venkova (od 15 do 24 roků, nebylo třeba mít dokončené základní vzdělání). Studenti procházeli 2 až 3 roky (podle studijního oboru) moderní teoretickou výukou, ale hlavně praxí ve všech možných oborech živočišné a rostlinné výroby včetně zpracování a odbytu produktů, které se mohou uplatnit na paraguayském venkově. Škola byla zprvu velice dobře vedená a efektivní, ale začala upadat poté, co se její zakladatelé posunuli do dalších rozvojových zemí, kde zaváděli obdobné projekty.

Pro indiánské studenty, kteří se poprvé v životě ocitli daleko od své vesnice a ve zcela jiném sociálním prostředí, byla adaptace na spolužáky i na přísné podmínky a pracovní tempo školy velmi náročná, ne všichni byli schopní či ochotní se přizpůsobit. Slavnostní předávání absolventských diplomů těm statečným, kteří vytrvali, bylo jejich nejsilnějším okamžikem dosavadního života. 

Většina z nich vykonává nyní placenou práci v zemědělství nebo pokračují ve vzdělávání.