Jak podporujeme indiánské studenty

O podporu z České republiky nás mohou žádat uchazeči z indiánských komunit Čamakoko, kteří díky vlastní píli a předchozím dobrým studijním výsledkům již byli přijati na nějakou vysokou školu. Předloží nám doklad o řádném studiu a napíší dopis o svém původu a důvodech, proč si vybrali svůj obor. 

Důležitá je také informace, kdo jim studium bude platit (v Paraguayi se platí školné a nekonečné množství nejrůznějších ne zcela předvídatelných a srozumitelných poplatků a studijních pomůcek), a jaký je jejich měsíční rozpočet. S velkou radostí vidíme, že rok od roku přibývá rodin, které si uvědomují význam vzdělání dětí a jsou ochotné ještě více se uskrovnit v jejich prospěch, ačkoliv mají jen mlhavou představu o tom, co obnáší studium na univerzitě. Příběhy jsou jako přes kopírák: "Jsem z deseti sourozenců, tatínek je rybář a příležitostný nádeník, maminka v domácnosti. Práce u nás ve vesnici žádná není. Díky nekonečné lásce a podpoře rodičů jsem odmaturoval/a na gymnáziu (v kraji Alto Paraguay, velkém jako ČR, jsou tři střední školy). Nyní jsem poprvé v životě v hlavním městě Asunciónu. Pobírám stipendium od INDI (vládní agentura pro indiány), ale to mi nestačí ani na jídlo (cca 1 500 Kč měsíčně). Přes všechny překážky chci ve studiu vytrvat a jednou někým být."

Snažíme se studentům vypomoci s nejožehavějšími platbami. Někdy je to školné, jindy jízdné (v Paraguayi neexistují studentské slevy na MHD), podnájem (neexistují koleje a menzy, jen soukromé ubytování: čím blíž k univerzitě, tím dražší), povinné uniformy, knihy apod. Od jara 2020 přibyly poplatky za internet kvůli distanční formě vzdělávání, která kvůli covidu v Paraguayi trvá nepřetržitě až dosud. Neposkytujeme (nároková) stipendia, ale individuální výpomoc podle ekonomické situace studenta a jeho rodiny. I když je většina našich plateb pravidelná, nezaručujeme, že to potrvá po celou dobu školního roku či studia, protože vše záleží na zájmu a dobrých úmyslech českých dárců. Studenti jsou povinni každý měsíc napsat pár řádků o sobě, abychom mohli zájemcům poskytovat průběžné informace a obrázek o tom, jak se indiánským studentům daří, s jakými problémy se potýkají atd.

Po předchozích zkušenostech nepoužíváme model "adopce na dálku". Adresná spolupráce s konkrétními studenty může oboustranně přinést nereálná očekávání a osobní zklamání. Příspěvky českých dárců rozdělujeme podle potřeby mezi různé studenty. Snažíme se být nestranní a spravedliví. Snažíme se rozumět paraguayské realitě. Mnoho věcí nelze poměřovat naší evropskou zkušeností...

náš transparertní účet pro Vaše dary: 2800123841 / 2010

V roce 2022 podporujeme tyto studenty:


EVANI 

Universidad del Norte, obor: účetnictví, 2. ročník

Začínáme ji podporovat od druhého ročníku (od února 2022), platíme jí polovinu školného (cca 850 Kč měsíčně)

Má velmi dobré výsledky, baví ji matematika. Její tatínek je učitel na indiánské škole v Chaku, maminka zdravotní sestra tamtéž. 


EDUARDO

Universidad nacional de Concepción, obor: lékařství, 1. ročník

Hradíme mu kopie učebních materiálů (cca 800 Kč měsíčně) a internet (240 Kč) pro on-line úkoly

Na fakultu se dostal díky smlouvě mezi univerzitou a Indiánským institutem. Otec mu zemřel před lety, má ještě čtyři starší bratry - tři jsou kovbojové a jeden pracuje jako zedník v hlavním městě. Eduardo by rád byl prospěšný svým lidem jako lékař.     

KEREN GEMINA

Státní universita v Asunciónu, obor: lékařství, 2. ročník

Platíme jí podnájem 2 000 Kč měsíčně

Keren je již 25 roků, dlouho usilovala o studium medicíny. Jako dospívající trpěla velkými bolestmi kloubů kvůli rychlému růstu, byla jí diagnostikována juvenilní artritida a musela se kvůli tomu s maminkou přestěhovat za zdravotní péčí do hlavního města. Její zdravotní problémy a neustálé pobyty v nemocnici v ní probudily zájem o profesi lékařky. Že bude lékařkou, slíbila také kdysi dědečkovi, který zemřel ve vesnici na banální onemocnění, pro které však nebyla dostupná léčba. Po maturitě se opakovaně pokoušela o přijetí na prestižní lékařskou fakultu státní univerzity v Asunciónu, která zaručuje kvalitní vzdělání. Byla přijata v roce 2020 a po dvou covidových letech, kdy výuka byla přerušována, je nyní v druhém ročníku. Fakulta je ve vzdáleném vnitrozemním městečku Santa Rosa del Aguaray. Keren podporuje maminka Maria, která jako jedna z mála čamakokských žen pobírá starobní důchod od ministerstva školství, protože dlouhá léta pracovala jako ředitelka školy v Puerto Esperanze a poté jako inspektorka základních škol v kraji Alto Paraguay. Byla to první vysokoškolsky vzdělaná Čamakočka. Rodiče jsou rozvedení, otec je nezaměstnaný.

EVELIN

Universidad nacional de Concepción, obor: pedagogika pro ZŠ, 2. ročník

Platíme jí kopie učebních materiálů cca 700 Kč měsíčně

Pochází z Puerto Esperanzy, ale nyní žije u příbuzných v indiánské osadě na předměstí krajského města Fuerte Olimpo, kam dochází do školy. Její obor trvá čtyři roky a poté by se chtěla vrátit do rodné vesnice učit děti a pomáhat jim. Sama je z početné rodiny, o kterou se stará jen maminka; otec se utopil při rybolovu, když jí bylo 7 let.

YELINE

Universidad Centro Médico Bautista, obor: zdravotní sestra, 2. ročník

Zaplatili jsme jí zápisné do 2. ročníku 1 500 Kč. Příležitostně jí pomáháme s nákupem učebních materiálů a pomůcek.

Yeline studuje s pomocí svého manžela (pracuje jako malíř pokojů), který jí platí školné, městskou hromadnou dopravu a ubytování. Po covidovém roce s virtuálním vyučováním chodí konečně na prezenční výuku a na praxi do zdravotnických zařízení.

MIDENI

Instituto Técnico Superior Virgen de Caacupé, obor: zdravotní laborantka, 1. ročník

Přispíváme jí na polovinu školného 400 Kč měsíčně

Pochází z indiánské komunity Puerto Diana, je jí dvaadvacet let. Po maturitě přijela do hlavního města a studuje vyšší odbornou školu. V celém jejím kraji (velkém jako ČR) není k dispozici žádná lékařská laboratoř, ale zdá se, že by takové pracoviště mohlo časem vzniknout v městečku Bahía Negra, kde se obnovuje provoz bývalé vojenské nemocnice. Proto jí studijní obor připadá perspektivní. Nám také... 


sestry MARIA CECILIA a LORENZA

Universidad tecnológica Intercontinental, obor: právo

Lorenze, která je ve 3. ročníku, přispíváme na polovinu školného a na nájemné (2 000 Kč), Maria Cecilia uzavřela 5. ročník a letos pracovala na diplomní práci - náklady na ni nás stály 18 000 Kč.

Obě jsou velmi pilné studentky, zkoušky zvládají bez problémů. Bydlí spolu v podnájmu poblíž univerzity. Maria Cecilia (vlevo) ukončila poslední (pátý) ročník a letos pracovala na diplomové práci. Už rok také působí na praxi v advokátní kanceláři. Jednou by chtěla být státní zástupkyní ve svém kraji a dohlížet především na regulérní nakládání s prostředky na sociální pomoc pro indiány.  Mladší sestra Lorenza kráčí v jejích stopách, je ve třetím ročníku. Ve volném čase si přivydělává jako prodavačka.

FIORELLA

Univerzita San Lorenzo, obor: diplomovaná zdravotní sestra, 3. ročník

Přispíváme jí na školné a placenou praxi ve zdravotnických zařízeních 2 600 Kč měsíčně

Fiorella pochází z Puerto Esperanzy, ale od dvou let žije v Asunciónu. Její rodiče ji dali do péče tety a strýce, kteří sami mají jen jednoho syna (Iván absolvoval práva v roce 2019, dosud nesehnal práci v oboru) a odešli do hlavního města ze lepším živobytím. Současný tatínek je zedník, maminka je v domácnosti. Fiorella chtěla jít na medicínu, ale protože biologičtí rodiče (její otec je bývalým "podnikavým" náčelníkem v Puerto Esperanze) ji odmítli podpořit, zvolila si méně finančně náročný obor – studuje druhým rokem na zdravotní sestru a má výborné studijní výsledky.                                                  

sestřenice ELCI a SAMANTA

Universidad Centro Médico Bautista, obor: zdravotní sestra, 3. ročník

Platíme jim příspěvek na městskou dopravu, každé cca 1 160 Kč měsíčně 

Rok 2021 byl v Paraguayi ve znamení lockdownu. Přispívali jsme dívkám na internet, aby se mohly účastit distanční výuky. Od nového školního roku (únor 2022) se obnovuje prezenční vyučování a praxe. Obě dívky žíjí na předměstí v indiánské kolonii, Samanta u příbuzných, Elci s přítelem. Problém je návrat z večerního vyučování, kdy do vzdálené čtvrti od 19 hodin nejezdí autobus a jít pěšky je nebezpečné. Naštěstí i tam existuje taxislužba Bolt, která je doveze za stanovenou levnou cenu až před dům.

BETANIA

 Universidad tecnológica Intercontinental, obor: administrativa, 3. ročník

Od počátku akademického roku 2022 se poprvé dočká prezenčního vyučování. Platíme jí školné 840 Kč měsíčně.

"Jsem Paraguayka, pocházím z předměstí Asunciónu, kde v našem sousedství bydlí indiánská rodina. Když mi bylo 15 let, přijel k nim Saulo, který se přihlásil jako jednoroční dobrovolník do armády. Zamilovali jsme se do sebe, ale teprve když jsem dosáhla plnoletosti a dostudovala gymnázium, začali jsme mít vážný vztah. V roce 2018 jsme se vzali a narodil se nám syn Benjamín. Saulova rodina mě velice hezky přijala, líbí se mi jejich láskyplné vztahy i jejich zvláštní jazyk. Stala jsme se také příslušnicí komunity v Puerto Esperanze. Saulo mě podporuje, abych vystudovala čtyřletý odbor administrativa, protože máme v plánu, že bychom si pořídili vlastní autodílnu."

GRACIANI

Universidad Tecnológica Intercontinental v Concepciónu, obor: učitel, 3. ročník

Platíme mu školné cca 1 300 Kč měsíčně a připojení na internet 600 Kč (trvá částečná distanční výuka). Pro školní rok 2022 jsme mu koupili mobil za 4 300 Kč.

Graciani je tichý a pracovitý, patřil k poslední vlně studentů dvouletého zemědělského učiliště v Belénu (s naší pomocí ji absolvovalo 14 mladých z Puerto Esperanzy), které bohužel v roce 2016 ztratilo bývalou úroveň, mj. se začala zneužívat manuální práce žáků na soukromých pozemcích jednoho z učitelů. Graciani byl dlouhé měsíce jedním z nich, aniž si stěžoval. Po maturitě střídal různá zaměstnání v okolí Concepciónu, kde si našel partnerku a narodila se jim dcera, teď čekají druhé dítě. Toužil však po dalším vzdělání a jeho sdílení – rozhodl se stát učitelem. Přivydělávají si se ženou na okolních farmách nebo prodejem vlastnoručního pečiva.

V roce 2020 nám napsal v jednom z prvních dopisů:

"Předem mého dopisu Vás chci ujistit, že jsme všichni díkybohu zdraví, a to přestože žijeme v tak těžké době a ve strachu z pandemie. Ale dbáme na hygienu a daří se nám tím vším procházet. Již brzo skončím první ročník a snad v tom příště už budeme moci normálně chodit na hodiny. Přes různé obtíže, které mi způsobuje nedostatek technologických znalostí a dovedností, jsem se dozvěděl spousty zajímavých věcí, zajímalo mě například, jak se lidé učili ve Staré Číně. Slibuji, že svoje úsilí nevzdám a že se jednou stanu dobrým učitelem."

 

Sem patří váš dlouhý nadpis

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit.

Quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius.

Nadpis textu

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim.