Jak podporujeme indiánské studenty

O podporu z České republiky nás mohou žádat uchazeči z indiánských komunit Čamakoko, kteří díky vlastní píli a předchozím dobrým studijním výsledkům již byli přijati na nějakou vysokou školu. Předloží nám doklad o řádném studiu a napíší dopis o svém původu a důvodech, proč si vybrali svůj obor. 

Důležitá je také informace, kdo jim studium bude platit (v Paraguayi se platí školné a nekonečné množství nejrůznějších ne zcela předvídatelných a srozumitelných poplatků a studijních pomůcek), a jaký je jejich měsíční rozpočet. S velkou radostí vidíme, že rok od roku přibývá rodin, které si uvědomují význam vzdělání dětí a jsou ochotné ještě více se uskrovnit v jejich prospěch, ačkoliv mají jen mlhavou představu o tom, co obnáší studium na univerzitě. Příběhy jsou jako přes kopírák: "Jsem z deseti sourozenců, tatínek je rybář a příležitostný nádeník, maminka v domácnosti. Práce u nás ve vesnici žádná není. Díky nekonečné lásce a podpoře rodičů jsem odmaturoval/a na gymnáziu (v kraji Alto Paraguay, velkém jako ČR, jsou tři střední školy). Nyní jsem poprvé v životě v hlavním městě Asunciónu. Pobírám stipendium od INDI (vládní agentura pro indiány), ale to mi nestačí ani na jídlo (cca 1 500 Kč měsíčně). Přes všechny překážky chci ve studiu vytrvat a jednou někým být."

Snažíme se studentům vypomoci s nejožehavějšími platbami. Někdy je to školné, jindy jízdné (v Paraguayi neexistují studentské slevy na MHD), podnájem (neexistují koleje a menzy, jen soukromé ubytování: čím blíž k univerzitě, tím dražší), povinné uniformy, knihy apod. Neposkytujeme (nároková) stipendia, ale individuální výpomoc podle ekonomické situace studenta a jeho rodiny. I když je většina našich plateb pravidelná, nezaručujeme, že to potrvá po celou dobu školního roku či studia, protože vše záleží na zájmu a dobrých úmyslech českých dárců. Studenti jsou povinni každý měsíc napsat pár řádků o sobě, abychom mohli zájemcům poskytovat průběžné informace a obrázek o tom, jak se indiánským studentům daří, s jakými problémy se potýkají atd.

Po předchozích zkušenostech nepoužíváme model "adopce na dálku". Adresná spolupráce s konkrétními studenty může oboustranně přinést nereálná očekávání a osobní zklamání. Příspěvky českých dárců rozdělujeme podle potřeby mezi různé studenty. Snažíme se být nestranní a spravedliví. Snažíme se rozumět paraguayské realitě. Mnoho věcí nelze poměřovat naší evropskou zkušeností...

náš transparertní účet pro Vaše dary: 2800123841 / 2010

V akademickém roce 2019–2020 jsme podporovali tyto studenty:

AURY

Univerzita San Lorenzo, obor: diplomovaná zdravotní sestra, 5. ročník 

Zakončila úspěšně závěrečné zkoušky, ale už téměř rok čeká na "povolení" fakulty odevzdat diplomovou práci (zvolila si téma "Chudokrevnost u těhotných") a získat titul. V mezidobí se jí narodila holčička s těžkým zdravotním postižením. Povzbuzujeme Aury ve všech ohledech... 

Aury je velmi pokorná a vděčná za pomoc, kterou jsme ji pět let poskytovali. Nyní podporujeme alespoň zčásti léčení její dcerušky Emilky.

"Vážení čeští dárci, 

zdravím Vás s láskou a úctou a doufám, že se máte všichni dobře, to nejdůležitější je Vaše zdraví. Pánbůh Vás má rád za to krásné, co děláte, že pomáháte nezištně druhým jít za jejich cílem a realizovat jejich sny, jste jako andělé vyslaní Pánem Bohem ukazovat lidem cestu. Také já jsem s Vaší pomocí mnohého dosáhla, nekonečně Vám děkuji za to, co pro mě děláte."                                                   

SANTIAGO

Universidad Autonoma del Sur, obor: právo, 5. ročník

podporujeme ho pátý rok nákupem právnických knih, v závěrečném ročníku (2019/2020) mu platíme školné (cca 2 200 Kč měsíčně) a jízdné (520 Kč), zaplatili jsme výdaje s vytištěním a obhajobou jeho diplomové práce  (12 000 Kč)

O pravidelnou pomoc v závěru studia nás požádal proto, že tatínek (jeden z úspěšných chovatelů dobytka) podporuje na VŠ i další děti: Ariel studuje veterinární lékařství a Luz Monica architekturu, a teď přibyla Lea, která studuje na zdravotní sestru. Sourozenců je celkem 10, další jsou na střední, ti dospělí pomáhají ve vesnici rodičům. Santiago má doma v Puerto Esperanze tříletého syna, kterého vídá jen o prázdninách. Stará se o něj jeho partnerka a maminka.

"Chci být advokátem a posvítit si v mém kraji na korupci a tunelování prostředků určených pro indiánské komunity. Indiáni nemají žádné zastání a jejich právní bezmoc je alarmující."

MARIA CECILIA

Universidad tecnológica Intercontinental, obor: právo, 3. ročník

přispíváme jí třetím rokem částkou cca 2 400 Kč na školné a podnájem

Velmi pilná studentka, zkoušky zvládá bez problémů. Bydlí v podnájmu poblíž své univerzity. Chtěla by jednou působit jako státní zástupkyně ve svém kraji a dohlížet především na regulérní nakládání s prostředky nat sociální pomoc pro indiány. 

JOAQUIN

Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba obor: všeobecné lékařství, 4. ročník

podporujeme ho od r. 2014 měsíční částkou 50–100 euro (příspěvek na živobytí na Kubě) podle stavu našeho konta. Peníze posíláme 1–2 × ročně v hotovosti po spřátelených průvodcích českých cestovních kanceláří.

Joaquín (bez rodinného zázemí) od dětství toužil být lékařem. Vystudoval s naší pomocí zemědělské učiliště a paralelně navštěvoval místní gymnázium, kde získal maturitu. Roce 2014 byl pro vynikající výsledky a silnou motivaci vybrán z několika set uchazečů ke studiu na Kubě, má státní stipendium (studuje a bydlí na koleji zadarmo). Prostřednictvím laskavých českých cestovatelů na Kubu posíláme Joaquínovi obvykle dvakrát ročně peníze na přilepšenou (hlavně na jídlo). Po obtížné aklimatizaci a navzdory různým onemocněním se cítí na Kubě dobře a ze studia, jakkoliv je náročné, země i nových přátel z různých koutů světa je nadšený. Chtěl by být chirurgem. 

"Děkuji Vám za Vaši stálou podporu a přeju Vám všechno dobré v pracovním i osobním životě." 

Joaquinovy dopisy z Kuby:

23. 9. 2019: Vážení přátelé z České republiky, dovolte, abych Vás po čase pozdravil a poslal pár informací o sobě. Nastoupil jsem právě znova do 4. ročníku, který jsem musel v letním semestru ze zdravotních důvodů přerušit (Joaquin měl problémy se srdcem, jako následek stresu a podvýživy). Vzhledem ke změnám v organizaci naší fakulty budu muset bohužel opakovat celý ročník, tj. znova pediatrii a v dalším semestru gynekologii a porodnictví. Začneme také s chirurgií, na což se už velice těším, protože na tu bych se chtěl specializovat. Školu máme od pondělí do soboty a jednou týdně službu v nemocnici. Můj obor mě nesmírně baví a jsem vděčný za možnost vzdělávat se. Život na Kubě není moc jednoduchý, ale na nic si nestěžuju, už jsem si tu zvykl. Mám bezvadné kolegy, místní i z mnoha zemí světa, a také skvělé učitele. Našel jsem si kubánskou přítelkyni, spolužačku, je o ročník níž a pochází odtud. Její rodina mě přijala jako syna.

26. 11. 2019 Vážení přátelé z České republiky, zdravím Vás a objímám z Kuby a sděluji, že jsem v pořádku, zdravotně i pokud jde o studium. Pokračuju zdárně, též na praxi na pediatrii a zapojuji se do debat a konzultací. Každý víkend mám také dvanáctihodinovou službu v nemocnici, někdy je to náročné pro nával pacientů. Minulý týden jsem jako jediný student dostal pochvalu za zápočet z předmětu Terapéutica Medica Pediátrica (prevence a léčba různých dětských nemocí).Chystám se na závěrečné oborové zkoušky, které budou na přelomu roku. Poslední dobou mám problémy se spolubydlícími na koleji, sdílím se šesti novými kluky ze čtvrťáku dost malý pokoj. Dělají v jednom kuse binec a je jim jedno, že se v tom nedá učit. Měl jsem s nimi různé dohady, ale kašlou na mě a učitelé do toho nezasahují. Když mám před zápočtem, chodím se učit k Darlyn, její rodiče jsou prima a podporují mě v mnoha ohledech. Pokud jde o život na Kubě, je to takové nahoru-dolů, momentálně se ve dne (8-17 hod.) kvůli úsporám vypíná proud, doléhá na nás zahraniční embargo i co se týče zásobování, je těžké tady žít. Mám Vašich posledních 100 euro a škudlím, jak se dá, abych s nimi vyšel ještě tak dva měsíce, jenže moc šetřit se tady nedá, všechno stojí strašné peníze. Naštěstí začíná zimní období, takže aspoň klimaticky to bude lepší. Přeju Vám všechno nejlepší, Váš Joaquín


ROMINA

Universidad Centro Médico Bautista,obor: zdravotní sestra, 3. ročník

platíme jí třetím rokem cca 2 220 Kč měsíčně jako příspěvek na ubytování a jízdné na praxi, pomáháme jí i s různými jednorázovými studijními výdaji

Romina je vnučkou dobrovolného zdravotníka Rodolfa (77), který jako jediný navštívil ČR. Doma ve vesnici obětavě dlouhá léta pracuje jako zdravotník. Romina by ho už brzy ráda nahradila v náročné službě. Na studiích dceru podporuje maminka, která jí posílá na prodej rukodělné výrobky z palmových listů. Romina žije klidně a vyrovnaně v dívčí ubytovně, dopoledne na fakultě, odpoledne na nemocnicční praxi, večer studuje. Víkendy věnuje křesťanské praxi – je silně věřící.

EDUVINA

Universidad Politecica y artistica del Sur, obor: porodní asistentka, 3. ročník

platíme jí školné 2 000 Kč měsíčně

O podporu nás požádala až ve třetím ročníku, kdy kromě studia musí docházet na praxi v nemocnicích, takže už nemá čas si přivydělávat. Je sirotek, od dětství se o sebe stará sama.

"Studovaná porodní bába by u nás byla velice užitečná - v celém kraji žádná není. Těhotné ženy v indiánských vesnicích rodí obvykle samy, v poslední době odjíždějí před svým termínem do města k ambulantnímu porodu. Poté, po kontrole dítěte pediatrem, odcházejí domů."

ROSSY

Universidad Centro Médico Bautista, obor: zdravotní sestra, 3. ročník

podporujeme ji příspěvkem na jízdné 1 800 Kč a přispíváme na různé jednorázové studijní výdaje

Rossy žije na předměstí Asunciónu sama s maminkou, která vykupuje od indiánek z venkova a sama také zhotovuje tradiční "artesanie" (rukodělné výrobky z palmového listí, ze dřeva, skořápek, vláken divokého ananasu apod.). Utrácí hodně za městský autobus, cestuje do školy a na nemocniční praxi s několika přestupy (lístek je jednorázový). Žádné studentské slevy v Paraguayi neexistují.

Další studentky zdravotnictví

SAIDI

je ve třetím ročníku zdravotnictví na vojenské akademii, platíme jí cca 800 Kč školné a poplatky za právo skládat zkoušky cca 120 Kč za každý předmět. Ve volném čase si přivydělává jako prodavačka. 

ELCY

Universidad Centro Médico Bautista, obor: zdravotní sestra, 1. ročník; podporujeme ji příspěvkem na nájemné 1 600 Kč. Elci bydlí na stejné dívčí ubytovně jako Samanta a starší Romina. Ta oběma sestřenicím pomáhá zorientovat se ve městě i na fakultě. Společně také v neděli chodí do kostela. 

SAMANTA

Universidad Centro Médico Bautista, obor: zdravotní sestra, 1. ročník; podporujeme ji příspěvkem na nájemné 1 800 Kč (majitel ubytovny v jejím pokoji vyměnil umyvadlo a zdražil...) 

ONORIO

Státní univerzita v Asunciónu, obor: všeobecné lékařství, přípravný kurz

přispíváme mu cca 960 Kč na školné a nakupujeme knihy a učebnice (za první semestr cca 1 300 Kč)

"Jmenuji se Onorio, jsem obyčejný kluk, indián Čamakoko z Puerto Esperanzy. Odmaturoval jsem a dostal jsem se do přípravky na univerzitu v Asunciónu, chtěl bych být lékařem. Tatínek je rybář a lovec černé zvěře, doteď jsem mu hodně pomáhal. Moje maminka se stará o rodinu a také pěstuje zeleninu, daří se jí to docela, pokud jí úrodu nesežehne slunce (ale teď jsme vymysleli takovou clonu z pospojovaných igelitových tašek, v kterých lidi vyhazují odpadky) nebo nevezme voda - jsme příliš blízko řeky. Snad se jednou budeme mít líp. Pomůžou mi přátelé z České republiky?"

PAULINA

Metropolitní univerzita v Asunciónu, obor: učitelka, 1. ročník

přispíváme jí 1 700 Kč na dopravu 

"Jmenuji se Paulina, je mi 19 let. Až doteď jsem žila v indiánské venici Puerto Esperanza, jsem indiánka Čamakoko. Právě jsem nastoupila na univerzitu v hlavním městě. Chci být učitelka, abych mohla vést děti k tomu, aby se nebály jít za svým cílem - jako já. Bydlím u tety Soledad na předměstí, ona tady učí na základní škole. Denně jezdím do a ze školy celkem šesti autobusy, lístek stojí (cca) 15 Kč, to je opravdu hodně, žádné slevy pro studenty tady nejsou."

LEDA VANESSA

American Flight School, jednoroční kurz

Vanessa touží stát se letuškou. Podpořili jsme ji nákupem uniformy, platíme jí MHD (1 120 Kč měsíčně) a specializované záchranářské semináře a zaplatili jsme jí červnové školné (2 200 Kč), na které rodina neměla kvůli výdajům s úrazem a operací jednoho ze synů (viz Matusalén v rubrice Zdraví).

"Pocházím z vesničky Puerto Esperanza na konci světa, v paraguayském Chaku. Jsem z chudé indiánské rodiny, která se ale všemožně snaží povznést se ze své materiální bídy. Můj tatínek Saulo chová dobytek (který před lety dostal darem z České republiky), taky se s dalšími příbuznými stará o políčko, kde se pěstuje různá zelenina a ovoce. Moje maminka Graciela byla učitelka v základní škole v naší vesnici, ale už je v důchodu. 

Mám tři starší sestry a tři starší bratry, nejmladší bratr se jmenuje Pavel podle našeho českého strejčka. Narodil se ten rok, kdy jste k nám přijeli poprvé. A příští rok už bude maturovat. Ostatní sourozenci jsou už z domu, sestry jsou vdané v Brazílii, Matusalén pracuje u ochranky v hlavním městě a Saulito pracuje jako automechanik. Já jsem před Vánoci 2018 odmaturovala a přijela jsem do Asunciónu, abych si splnila svůj sen, který mám odmalička: chtěla bych být letuškou! Rodiče se rozhodli mě podpořit, i když to pro ně bude těžké uhradit všechny výdaje. Chtěla bych jednou pracovat na palubě velkého letadla a pečovat o pasažéry. Absolventky našeho kurzu by mohly získat zaměstnání u paraguayských aerolinií, protože je tady opravdu málo holek, které to vystudovaly. A náš institut spolupracuje i s jinými leteckými společnostmi, tak doufám, že pak získám zaměstnání mých snů. Kdybych měla stálé zaměstnání, mohla pomáhat naší rodině a třeba taky škole v naší vesnici. 

Zulmira (vlevo) se sestrou Aury
Zulmira (vlevo) se sestrou Aury

ANGELINA

Colegio de Policia Nacional, obor: policistka

podpořili jsme ji nákupem povinné slavnostní uniformy za 7 500 Kč

Soledad (vlevo), naše první dávná absolventka VŠ, pracuje mnoho let jako učitelka ve škole v indiánské kolonii na předměstí Asunciónu. Ze svého platu odporuje sourozence i příbuzné, kteří přijíždějí z nějakého důvodu do hlavního města. Je přísná a pracovitá. Zcela výjimečně nás požádala o pomoc s pořízením uniformy pro jednu ze svých sester Angelinu (vpravo), která nastoupila na dvouletou policejní akademii. Další sestra Angelice je už ve druhém ročníku a má vyhlídku na místo policistky ve svém rodném regionu. Škola je finančně náročná, obě sestry, když dostanou v kasárnách  "opušťák", bydlí u Soledad. Ta se také stará o maminku, která právě prochází  chemoterapií, je to pro rodinu těžké období.  ZULMIRA

platíme jí kurz informatiky 480 Kč měsíčně a přispíváme na na podnájem (cca 1 000 Kč)

Zulmira (vlevo) je sestra Aury (vpravo), ráda by šla v jejích stopách. Než se přihlásí na univerzitu, chce se naučit s počítačem. Sdílí se sestrou podnájem, kam brzy přijede ještě třetí sestra. Mladší bratr Mauro již s naší pomocí absolvoval počítačový kurz a chce se stát účetním.
Angelina (vpravo) se sestrou Soledad
Angelina (vpravo) se sestrou Soledad